TechLab

O TechLabu

Osnovana u avgustu 2020. godine, Laboratorija za industrijski dizajn – TechLab Tehnopolis je pred sobom imala izazov da osnaži metaloprerađivačku i drvnu industriju u državi uvođenjem modernih tehnologija u razvojni i proizvodni proces, i na taj način poveća kvalitet i konkurentnost finalnih proizvoda. Kao model funkcionisanja Laboratorije koji bi najbolje odgovorio ciljevima osnivanja (a u perspektivi teži samoodrživosti Laboratorije), zamišljen je hibridni sistem koji u svojoj suštini ima nekoliko nezavisnih segmenata, a koji uključuju:

  • Pružanje besplatne podrške članovima biznis inkubatora IPC Tehnopolis;
  • Organizovanje i održavanje licenciranih obuka za korišćenje tehnologija zastupljenih u TechLab-u;
  • Pružanje usluga klijentima pod komercijalnim uslovima;
  • Uvezivanje akademskog sektora sa biznis zajednicom Crne Gore i okruženja.

Konstantnim unapređenjem znanja zaposlenih, partnerstvima sa renomiranim akademskim i biznis institucijama, opremanjem novim mašinama uz osluškivanje potreba tržišta, teži se tome da TechLab postane samoodrživ sistem sposoban da ispuni sve etape razvoja proizvoda i edukativni centar za pružanje licenciranih obuka sa visokim standardima.

Osim obavljanja svakodnevnih aktivnosti ključnih za profesionalno funkcionisanje Laboratorije u zacrtanom smjeru razvoja, TechLab je mjesto gdje se u neformalnoj atmosferi svi zainteresovani mogu upoznati sa tehnologijama kojima raspolaže Laboratorija i iz prve ruke uvidjeti mogućnosti proizvodnog potencijala Laboratorije. 

Vrata Laboratorije su uvijek otvorena za sve posjetioce željne upoznavanja mogućnosti savremenih tehnologija proizvodnje, sticanja novih znanja i proširenja vidika vezanih za tehnologiju moderne proizvodnje. 

Tehnologije

TechLab je opremljen licenciranim softverima, opremom i mašinama koje omogućavaju kompletan proces proizvodnje, od dizajna u kompjuterskom okruženju (CAD i 3D skeniranje), programiranja mašina (CAM) do izrade nekom od klasičnih, aditivnih ili substraktivnih tehnologija. Jedinstven smo centar u Crnoj Gori koji na jednom mjestu posjeduje toliko opreme visokog kvaliteta, renomiranih proizvođača opreme i mašina koji su internacionalni lideri u svom domenu proizvodnje. Od opreme i mašina koje se koriste u laboratoriji za industrijski dizajn se izdvajaju:

Vertikalni odradini mašinski centar - DMG MORI M1 Pro

CNC strug - CORMAK 320x500

CNC ruter - DIZART 2400x1300

CNC glodalica - REVERA VF46

Aparati za zavarivanje MIG; MAG, TIG TELWIN

3D skener - ARTEC Space spider

Metal 3D printer - MARKFORGED Metal X

FDM 3D štampači: DYNAMICAL DT 60; ULTIMAKER S5; BCN3D Epsylon W50

SLA 3D štampač - FORMLABS 3+

Samosatalno ili integralno korišćenje navedenih tehnologija omogućava izradu funkcionalnih prototipova ili djelova sa preciznošću koja zadovoljava industrijske standarde, uz korišćenje široke palete materijala koja uključuje više vrsta čelika, aluminijum, bakar, industrijsku plastiku, drvo i ostale pločaste materijale, kao i termoplastike i tečne smole koje koristimo u procesu 3D štampe. Odabir materijala i tehnologije izrade prevashodno zavisi od ideje klijenta i bira se u skladu sa njegovim zamislima kao i uslovima eksploatacije i svrhe u koju će se izrađeni dio koristiti.

Projekti

Od svog osnivanja TechLab je bez nadoknade podržao preko 20 projekata kroz koje su inovatori, studenti i predstavnici MSP sektora sa prostora Crne Gore i okruženja dobili 3D model sa tehničkom dokumentacijom, funkcionalan prototip za potrebe testiranja i prezentacije ili unaprijeđen proizvod koji su donijeli kao osnovu. Projekti podrške su imali za rezultat kreiranje prototipova na osnovu zamisli klijenata, sa ciljem unapređenja mnogih sfera društvene djelatnosti od elektronike, poljoprivrede, energetike do medicine i farmakologije. I u narednom periodu se planira intenzivna podrška i saradnja sa svim subjektima koji su članovi biznis inkubatora IPC Tehnopolis, partnerskim institucijama sa kojima postoji potpisan Memorandum o saradnji, kao i projektnim partnerima koji imaju potrebu za savjetodavnim ili uslugama izrade raspoloživim tehnologijama Laboratorije.

Komercijalne usluge su neizostavan dio svakog proizvodnog sistema, a iako trenutno nisu u najužem fokusu poslovanja Laboratorije, u proteklom periodu je urađeno više desetina usluga po komercijalnim uslovima. Ono što raduje je visok stepen zadovoljstva klijenata pruženom uslugom i kvalitetom izrađenih projekata. Od pruženih komercijalnih usluga se izdvajaju projekti izrade djelova za potrebe MI Goranović i livnice Instituta za crnu metalurgiju, jer su aktivnosti TechLab-a rezultirale rješenjima koja su omogućila prevazilaženje problema u proizvodnji u tim subjektima. U budućem periodu kroz nabavku nove opreme i alata, težiće se širenju mogućih usluga prema klijentima, uz održavanje kvaliteta izrade na visokom nivou.

Važan dio aktivnosti Techlaba predstavlja i osmišljavanje i organizovanje radionica i obuka koje za cilj imaju popularizaciju tehnologija koje su zastupljene u TechLab-u i njihovo približavanje širem auditorijumu, a sa posebnim akcentom na srednjoškolce, studente i i lica evidentirana na ZZZCG. Ovladavanjem tehnologijama upravljanja CNC mašinama i 3D tehnologijama modelovanja i štampe, polaznici, osim širenja svojih tehnoloških znanja, povećavaju i svoju konkurentnost na tržištu rada Crne Gore i inostranstva. Od do sada održanih obuka izdvaja se obuka za CNC operatere za upravljanje CNC glodalicom i CNC ruterom koju je prošlo 6 nezaposlenih lica, a koju je podržala Opština Nikšić. U saradnji sa Centrom za obrazovanje odraslih i ZZZCG planira se ulazak u proces licenciranja obuka i stručne prekvalifikacije nezaposlenih u modernom edukativnom centru TechLab-a.

Podrška magistrandima i doktorandima je neizostavan dio rada Laboratorije za industrijski dizajn, prevashodno imajući u vidu činjenicu da veliki dio studenata nema pristup modernim tehnologijama koje su im neophodne za profesionalno dizajniranje i izradu projekata koje su zamislili. Upošljavanjima svih softverskih i proizvodnih resursa Laboratorije kao rezultat podrške studenti su dobili funkcionalni prototip sa 3D CAD modelom i pripadajućom tehničkom dokumentacijom. Od projekata podrške studentima se izdvajaju izrada robotskog manipulatora i izrada testnih prstenova izrađenih 3D metal štampom.

Utisci

Slide
Obrad Drakulović
Prvi prototip pametne pojilice za pčele u 3D štampi, urađen je upravo u ovoj laboratoriji. Moje iskustvo u saradnji sa osobljem laboratorije – Dušankom, Tihomirom i Milošem – jeste da su oni pravi profesionalci posvećeni svom poslu. Izrada više velikih djelova i mnoštva malih, kao i njihovo sklapanje, bili su veoma zahtjevan i kompleksan posao. TechLab predstavlja najsavremenije mjesto takvog tipa u Crnoj Gori. Uspješno se nose sa svim izazovima, pružajući izuzetnu ljubaznost svima koji koriste njihove usluge.
Slide
Bogdan Maksimović
4M Fishery
Naši prvi koraci ka realizaciji projekta 4M Fishery vezani su upravo za TechLab. Zajedničkim radom i svakodnevnom interakcijom sa svim članovima tima uspjeli smo da ostvarimo cilj i valorizujemo ideju. Pored toga što smo na korišćenje dobili prostor i mašine potrebne za rad, na raspolaganju smo imali i stručne konsultante, veliki broj obuka i prilika da prezentujemo javnosti svoju ideju.
next arrow
previous arrow

Utisci

Slide

Obrad Drakulović

Prvi prototip pametne pojilice za pčele u 3D štampi, urađen je upravo u ovoj laboratoriji. Moje iskustvo u saradnji sa osobljem laboratorije – Dušankom, Tihomirom i Milošem – jeste da su oni pravi profesionalci posvećeni svom poslu. Izrada više velikih djelova i mnoštva malih, kao i njihovo sklapanje, bili su veoma zahtjevan i kompleksan posao. TechLab predstavlja najsavremenije mjesto takvog tipa u Crnoj Gori. Uspješno se nose sa svim izazovima, pružajući izuzetnu ljubaznost svima koji koriste njihove usluge.

Prvi prototip pametne pojilice za pčele u 3D štampi, urađen je upravo u ovoj laboratoriji. Moje iskustvo u saradnji sa osobljem laboratorije – Dušankom, Tihomirom i Milošem – jeste da su oni pravi profesionalci posvećeni svom poslu. Izrada više velikih djelova i mnoštva malih, kao i njihovo sklapanje, bili su veoma zahtjevan i kompleksan posao. TechLab predstavlja najsavremenije mjesto takvog tipa u Crnoj Gori. Uspješno se nose sa svim izazovima, pružajući izuzetnu ljubaznost svima koji koriste njihove usluge.

Obrad Drakulović

Slide

Bogdan Maksimović

4M Fishery

Naši prvi koraci ka realizaciji projekta 4M Fishery vezani su upravo za TechLab. Zajedničkim radom i svakodnevnom interakcijom sa svim članovima tima uspjeli smo da ostvarimo cilj i valorizujemo ideju. Pored toga što smo na korišćenje dobili prostor i mašine potrebne za rad, na raspolaganju smo imali i stručne konsultante, veliki broj obuka i prilika da prezentujemo javnosti svoju ideju.

Naši prvi koraci ka realizaciji projekta 4M Fishery vezani su upravo za TechLab. Zajedničkim radom i svakodnevnom interakcijom sa svim članovima tima uspjeli smo da ostvarimo cilj i valorizujemo ideju. Pored toga što smo na korišćenje dobili prostor i mašine potrebne za rad, na raspolaganju smo imali i stručne konsultante, veliki broj obuka i prilika da prezentujemo javnosti svoju ideju.

Bogdan Maksimović

4M Fishery

next arrow
previous arrow

Kontakt

Kontakt osoba:
Tihomir Ćuzović

Broj telefona:
+ 382 67 085 528

Email:
[email protected]