Tehnopolis: Održan info dan o EU programima za inovacije

19.06.2017

U Tehnopolisu je danas održan informativni dan o EU instrumentima za podsticanje inovacija zasnovanih na znanju, sa fokusom na EU program Horizont 2020. Organizator događaja je Ministarstvo nauke u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije i Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis.

Program ovog događaja bio je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i istraživačkim organizacijama koje imaju u planu razvoj inovacija baziran na znanju.

Učesnike je pozdravio Ratko Bataković, izvršni direktor IPC Tehnopolis, nakon čega je prepustio riječ predstavnici Ministarstva nauke, Branki Žižić, koja je bila moderator događaja.

Predstavnik Ministartsva nauke i HERIC projekta, Saša Ivanović, istakao je neka od ključnih iskustava komercijalizacije znanja u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na zaključke iz projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ (HERIC) u okviru kojeg su dobijena važna saznanja i ekspertske preporuke kako ići dalje u iskorišćavanju potencijala koji postoji u naučnoistraživačkim organizacijama i kako graditi veze sa biznisom. Osim toga, kao nacionalna kontakt osoba za ICT i FET u H2020, Ivanović je prisutnima približio grantove za razvoj inovacija u preduzećima: H2020 – Future and Emerging Technologies i H2020 – Fast track to innovation.

Izvršni direktor kompanije Amplitudo, Nenad Novović, podijelio je sa učesnicima svoje iskustvo u saradnji sa istraživačkim ustanovima, kao i zaključke o mogućnostima i preprekama za komercijalizaciju znanja u našoj zemlji. Ova kompanija je sklopila sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom radi komercijalizacije inovacija iz projekta BIO-ICT. S tim u vezi, Novović je predstavio izuzetne inovativne ideje koje napreduju na skali tehnološke spremnosti i približavaju se fazi izlaska na tržište, zajedničkim naporima fakulteta i kompanije. Za brojne učesnike događaja ovo je bila jedinstvena prilika da čuju o zanimljivim idejama koje su pripremljene tokom trogodišnjeg rada tima istraživača, uključujući 15 mladih doktoranata i magistranata.

Predstavnica Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Ljiljana Belada, detaljnije je govorila o EU grantovima namijenjenim inovacijama u preduzećima iz programa Horizont 2020, kao i o novom finansijskom instrumentu EU.

Predstavnica Ministarstva ekonomije, Nataša Batrićević, govorila je o Programu za razvoj preduzeća i inovacija za Zapadni Balkan (WB EDIF).

Inostrani gosti događaja bili su predstavnici preduzeća iz Slovenije i Srbije, koja su uspješno komercijalizovala određene ideje i nova saznanja u čemu su značajnu podršku dobila iz naučno-tehnoloških parkova iz okruženja u kojima su stanari, kao i iz EU fondova.

Tanja Lorger i Vesna Radunović, članovi Naučno-tehnološkog parka Ljubljana (MV&T), podijelile su sa učesnicima svoje iskustvo kao stanari u Naučno-tehnološkom parku u Sloveniji, kao i o tome kako graditi inovativni biznis u globalizovanom ekonomskom okruženju, kako doći do finansijskih sredstava, kakvi su izazovi sa kojima su se susretali i na koji način im kreativno pristupiti uz očuvanje preduzetničkog duha.

Predstavnici inovativnog preduzeća „Swiftty“ – Eleonora Sergijević i Ivan Hristić iz Naučno-tehnološkog parka Beograd na kraju su detaljno izložili svoj put uspješnog korišćenja fonda Instrument za mala i srednja preduzeća, putem kojeg su napravili plan za uvođenje disruptivne inovacije u posao kreiranja veb sajtova, a zatim aplicirali za znatno veća bespovratna sredstva za finansiranje tog projekta i izlazak na tržište.

Horizont 2020 je Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe inovacionog istraživanja, strateškog i primijenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata, kao i aktivnosti bliske tržištu. Cilj ovog programa je osiguravanje evropske globalne konkurentnosti.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...