U Ljubljani održan radni sastanak projekta RTIT >>

16.02.2024

Dvodnevni radni sastanak projekta “Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region” (RTIT>>) uspješno je održan u Ljubljani. Ovaj sastanak je bio i prva prilika da se projektni partneri sretnu uživo i zajedno rade na definisanju koraka za nastavak aktivnosti.

Projekat je okupio 13 partnera iz osam dunavskih zemalja, a IPC Tehnopolis ima vodeću ulogu. To je ujedno i prvi put da jedan partner iz Crne Gore ima vodeću ulogu na projektu koji se implementira u okviru Danube Region Programa.

Na sastanku su detaljno predstavljene tri tematske grupe unutar projekta, u okviru kojih će partneri implementirati svoje pilot akcije. Lideri grupa govorili su o:

  • Biobaziranim materijalima,
  • Održivim materijalima i tehnologijama,
  • Naprednim materijalima.

Poseban fokus bio je na razmjeni najboljih praksi u upotrebi alata za olakšavanje transfera informacija u stvarnom vremenu (RTI) u domenu materijala i tehnologije materijala.

Tokom radnog sastanka konzorcijuma, predstavljeni su i radni paketi projekta, a definisane su i naredne aktivnosti sa posebnim osvrtom na ulogu koji će svaki partner imati u okviru određenog paketa. Pored toga, realizovane su i radionice koje su pružile dodatne uvide u tematske oblasti projekta, a definisane su i nove prilike za saradnju među partnerima.

Cilj RTIT>> projekta je jačanje inovacionog kapaciteta malih i srednjih preduzeća Dunavskog regiona u oblasti materijala i tehnologije materijala kroz transfer rezultata istraživanja, tehnologije i inovacije (RTI) i izgradnju transnacionalne zajednice znanja.  Ukupna vrijednost projekta je 2.391.220,00 EUR, a pored Crne Gore, projektni partneri dolaze iz Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Njemačke, Bugarske i Mađarske.

Projekat se implementira u okviru Danube Region Programme, a kofinansira sredstvima Evropske unije.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...