UNDP: Prezentovan treći javni poziv za sufinansiranje održivih projekata u turizmu

17.04.2018

U okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“, Privredna komora je objavila treći Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim investicionim projektima u sektoru turizma, u ukupnom iznosu od 260.000 eura. Sufinansiranje jednog projekta može iznostiti do 25% njegove ukupne vrijednosti, pri čemu maksimalan iznos finansijske podrške po jednom projektu iznosi 150.000 eura.

Tim povodom u Tehnopolisu je danas održan info dan u cilju pružanja detaljnih informacija o uslovima i načinu dodjele bespovratnih sredstava.

Pravo učešća u ovom javnom pozivu imaju organi lokalne uprave i javne službe, privredna društva i preduzetnici i nevladine organizacije (udruženja i fondacije) sa sjedištem u Crnoj Gori.

Sufinansiranje troškova odnosi se na investicione projekte koji se u cjelini ili djelimično odnose na:
– uvođenje energetski efikasnih sistema hlađenja, grijanja, ventilacije i izolacije u objektima koji su namijenjeni pružanju usluga turistima (hoteli, apartmani, objekti javne namjene);
– unapređenje energetske efikasnosti spoljne (ulice, parkirališta i ostale javne površine) i unutrašnje rasvjete;
– zamjenu konvencionalnog sistema grijanja toplotnim pumpama;
– instalaciju mreže fotonaponskog sistema, uvođenje solarnih sistema za grijanje vode;
– razvoj održivih, ekološki prihvatljivih sistema javnog prevoza (zamjena korišćenja fosilnih goriva u javnom prevozu obnovljivim izvorima energije kao što su solarna energija i biogoriva – npr. biodizel).

Predloženi projekti treba da doprinesu razvoju turizma kroz ispunjenje ključnih kriterijuma koji se odnose na:

  •  odnos očekivanog smanjenja nivoa emisija CO2 u odnosu na uložena sredstva – ključni kriterijum Javnog poziva je da projekat mora da obezbijedi značajno i mjerljivo smanjenje emisija CO2;
  • zaokruženu finansijsku konstrukciju – potencijalni korisnik podnosi dokaz da raspolaže sredstvima potrebnim za realizaciju projekta, sredstva opredijeljena kroz Javni poziv će biti dostupna nakon realizacije predviđenih aktivnosti;
  • potpunost dokumentacije (projektna/tehnička/planska dokumentacija, dozvole) – potencijalni korisnik mora dokazati da raspolaže svom potrebnom dokumentacijom za realizaciju projekta;
  • vremenski period za realizaciju projekta/investicije – projekat se mora završiti najkasnije do kraja 2018. godine;
  • zastupljenost principa rodne ravnopravnosti i osnaživanje ženskog preduzetništva – projekat mora poštovati principe rodne ravnopravnosti i podsticati razvoj ženskog preduzetništva.

Detaljne informacije o uslovima i načinu dodjele bespovratnih sredstava dostupne su na internet stranicama Privredne komore Crne Gore (www.privrednakomora.me), UNDP (www.me.undp.org), Ministarstva održivog razvoja i turizma (www.mrt.gov.me) i projekta (www.lowcarbonmne.me), i objavljene u štampanim medijima.

Investicioni projekti koji su korisnici finansijske podrške kroz prethodno realizovane Javne pozive u okviru projekta Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori nemaju pravo učešća i neće biti predmet razmatranja.

Projekat „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“ u partnerstvu realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu.

 

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...