Za inovativnost malih i srednjih preduzeća 50 hiljada eura

24.04.2018

Ministarstvo ekonomije će za program inovativnosti malih i srednjih preduzeća ove godine opredijeliti ukupno 50 hiljada EUR, saopšteno je na prezentaciji javnih poziva tog Vladinog resora u Tehnopolisu.

Savjetnik u Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomije, Nikola Đurašković, kazao je da je ključni cilj programa unapređenja inovativnosti malih i srednjih preduzeća jačanje poslovnih performansi zainteresovanih, kroz sufinansiranje korišćenja konsultantskih usluga u organizaciji inovativnih aktivnosti.

On je naveo da je podrška u okviru programa razvijena u četiri smjera, koja se odnose na inovaciju proizvoda i usluga, poslovnog procesa, organizacije i marketinga.

“Ukupan budžet namijenjen za finansiranje tih programa je 50 hiljada eura, a mikro, mala i srednja preduzeća mogu dobiti maksimalno 3,5 hiljada eura, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV), što predstavlja ukupno 50 odsto opravdanih troškova”, rekao je Đurašković.

On je dodao da su ključni uslovi za učešće u programu da je preduzeće u 100-odstotnom privatnom vlasništvu, da nije imalo gubitak u finansijskim izvještajima za poslednje dvije godine, da redovno izmiruje poreze i doprinose, kao i da za iste aktivnosti nije koristilo finansijsku pomoć iz državnog i lokalnog budžeta.

Prema riječima Đuraškovića, sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje već započetih projekata sa spoljnim konsultantima, učešće na sajmovima i izložbama, kupovinu i iznajmljivanje opreme, alata i materijala, dizajniranje i štampanje promotivnog materijala, ambalaža i pakovanja, optimizovanje veb sajta, kao ni za bankarske troškove.

On je, govoreći o programu podrške i za šta je moguće konkurisati, naveo primjer angažovanja spoljnog konsultanta za razvoj novog proizvoda, gdje je ukupna cijena konsultanske usluge sedam hiljada eura, plus PDV, što ukupno iznosi 8,47 hiljada.

“Opravdani prihvatljivi trošak je sedam hiljada eura, gdje se kroz refundaciju vraća iznos od 50 odsto za angažovanje konsultanta, što u tom slučaju iznosi 3,5 hiljada eura”, objasnio je Đurašković.

On je naveo da se podrška ne može odnositi na izradu veb sajta, već za angažovanje spoljnog konsultanta za njegovu izradu sa nekim novim rješenjima koja će predstavljati inovaciju.

“Spoljni konsultatnt mora biti preduzeće registrovano u Crnoj Gori, a ne eventualno fizičko lice koje se bavi konsultantskim poslovima”, objasnio je Đurašković.

On je podsjetio da je program otvoren do 10. maja i da će 30 dana nakon toga biti odlučeno koje će aplikacije biti podržane. Rok za realizaciju kompletnog programa je 15. novembar.

U Tehnopolisu je predstavljen i poziv koji se odnosi na podršku povećanju regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja.

Savjetnik u Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomije, Ranko Zeković, kazao je da se kroz taj program nudi podrška preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, kako bi povećali regionalnu i lokalnu konkurentnost kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunaroddnih standarda poslovanja.

On je naveo da će se program realizovati kroz četiri međusobno povezane faze, od raspisivanja poziva, podnošenja prijava i prateće dokumentacije, ocjenjivanja valjanosti dokumentacije, odlučivanja i potpisivanja ugovora sa Ministarstvom i njihovog zaključivanja.

Zeković je, govoreći o predmetu, karakteristikama i finansijskom okviru programa, saopštio da je maksimalni iznos subvencije koji Ministarstvo opredjeljuje pet hiljada eura, dok je ukupni raspoloživi iznos po tom program za ovu godinu 140 hiljada.

On je objasnio da se program ne odnosi na već započete aktivnosti i dodao da pravo učešća imaju mikro, mala i srednja preduzeća koja su u potpunosti u privatnom vlasništvu, nemaju gubitak u posljednje dvije godine, kao i da redovno izmiruju poreze i doprinose.

Programom nijesu obuhvaćene djelatnosti poput industrije čelika, proizvodnje uglja i naftnih proizvoda, distribucije ljekova, građevinarstva, trgovine, kao i usluga točenja pića u ugostiteljskim objektima.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...