Finansije za nefinansijere

15.03.2024

Sticanje znanja iz oblasti finansija, uključujući finansijske izvještaje, zakonske regulative, računovodstvo i identifikacija rizika imaju za cilj poboljšanje profita. Dobra organizacija, razumijevanje računovodstva i registrovanje potencijalnih rizika imaju za rezultat donošenje pravih poslovnih odluka.

Savjetujemo svim zainteresovanim kandidatima koji žele nešto više ovoj temi da se prijave za obuku Finansije za nefinansijere i uspješno primijene stečeno znanje u praksi.

Teme koje će se obrađivati u okviru kursa su:

  • Zakonska regulativa i finansijski izvještaji (Zašto i Kako je sve regulisano);
  • Finansijski izvještaji i poslovne odluke (Kako svaka vaša poslovna odluka utiče baš na vaše poslovne rezultate);
  • Značaj dobrog računovodstva (Dobra organizacija i razumjevanje računovodstva kao osnov za dobre odluke);
  • Zakonska regulativa i porezi (Nešto o čemu moramo voditi računa na obostrano zadovoljstvo);
  • Rizici i važnost praćenja registra rizika (Istraživanje svog poslovnog okruženja i vašeg položaja u njemu rezultira registrom rizika koje valja redovno preispitivati sa ciljem donošenja pravih poslovnih rizika).

Trajanje obuke i termini:

  • Obuka će biti realizovana u periodu od 03. do 07. juna, u terminu od 18.30 do 20h.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: [email protected]. U naslovu mejla navedite za koju se obuku prijavljujete (Npr. Prijava za obuku o finansijama).

Svi zainteresovani mogu poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA:

  • Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku (u Word ili PDF formatu).
  • Nekompletne prijave se neće razmatrati.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 15.03. DO 10.04. 

Predavač će na osnovu prijavne dokumentacije izvršiti selekciju kandidata za pohađanje obuke.

Predviđeni broj polaznika/ca je 10.

*O predavaču:

Marija Janjušević je magistar ekonomskih nauka iz oblasti poslovnih informacionih sistema, sa akcentom na sistemima poslovne inteligencije, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni procjenjivač, dugogodišnji predavač iz oblasti računovodstva. Posjeduje petnaestogodišnje iskustvo u realnom poslovanju i analizi finansijskih izvještaja.

Program edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu finansijski je podržala Opština Nikšić.

 

 

Povezani članci

Škola stripa i ilustracije

Škola stripa i ilustracije

Škola stripa i ilustracije je kurs namijenjen osobama koje su zainteresovane za medij stripa, ilustraciju, uopšte vizuelne umjetnosti, ali i naraciju i pisanje. Kurs je uzrasno prilagodljiv, ali zbog pretpostavke opismenjenosti nije za djecu nižih razreda osnovne...

Dizajn i štampa

Dizajn i štampa

Ne postoji mnogo zanimanja koje danas možemo primijeniti gotovo u svim industrijskim granama. Jedno od njih je i grafički dizajn, a dizajneri su upravo zbog univerzalne primjene znanja veoma traženi. U okviru ovog kursa, kroz proces kreiranja idealnog grafičkog...

Digitalni marketing

Digitalni marketing

Ovu obuku mogu pohađati svi zainteresovani za oblasti marketinga i svi oni koji imaju osnovnu pismenost na digitalnim kanalima (društvene mreže, vebsajtovi i marketing na istima). Obuka se razvija od početnog do naprednog nivoa, dok je fokus je na malim i srednjih...