Škola stripa i ilustracije

15.03.2024

Škola stripa i ilustracije je kurs namijenjen osobama koje su zainteresovane za medij stripa, ilustraciju, uopšte vizuelne umjetnosti, ali i naraciju i pisanje. Kurs je uzrasno prilagodljiv, ali zbog pretpostavke opismenjenosti nije za djecu nižih razreda osnovne škole. Kroz osmišljene pojedinačne radionice i nastavne cjeline učesnici/ce se teorijski i praktično upoznaju sa osnovnim i naprednijim pravilima izražavanja u strip formi. Upoznaju termine i elemente: strip tabla, kadar, scenario, montaža, skica, strip kaiš i vladajući njima realizuju svoje strip radove.

Cilj kursa je i da se njeguje kultura stripa, likovnog i pisanog izražavanja, kao i da pojedinci unaprijede svoje stvaralačke i komunikacijske potencijale.

Uslovi za pohađanje obuke:

  • Posjedovanje laptopa.

Trajanje obuke i termini: 

  • Obuka će biti realizovana subotom od 27. aprila do 20. jula u terminu od 10 do 13h.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: [email protected]. U naslovu mejla navedite za koju se obuku prijavljujete (npr. Prijava za obuku o digitalnom marketingu).

Svi zainteresovani mogu poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom mejlu neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA:

  • Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku (u Word ili PDF formatu).
  • Nekompletne prijave se neće razmatrati.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 15.03. DO 10.04. 

Predavač će na osnovu prijavne dokumentacije izvršiti selekciju kandidata za pohađanje obuke.

Predviđeni broj polaznika/ca je 10.

*O predavaču:

Ilija Nikčević, grafičar, ilustrator i grafički dizajner, završio ALU u Novom Sadu.

Prva naučena slova su mu bila pokušaji da se razumije tekst u strip balonima. Impresioniranost svijetom stripa traje od tada do danas. Kroz radioničarski rad želi prvenstveno prenijeti ljubav prema ovoj ozbiljnoj umjetnosti, ali i ponuditi svoje znanje o tome kako se kreira strip priča.

Program edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu finansijski je podržala Opština Nikšić.

Povezani članci

Finansije za nefinansijere

Finansije za nefinansijere

Sticanje znanja iz oblasti finansija, uključujući finansijske izvještaje, zakonske regulative, računovodstvo i identifikacija rizika imaju za cilj poboljšanje profita. Dobra organizacija, razumijevanje računovodstva i registrovanje potencijalnih rizika imaju za...

Dizajn i štampa

Dizajn i štampa

Ne postoji mnogo zanimanja koje danas možemo primijeniti gotovo u svim industrijskim granama. Jedno od njih je i grafički dizajn, a dizajneri su upravo zbog univerzalne primjene znanja veoma traženi. U okviru ovog kursa, kroz proces kreiranja idealnog grafičkog...

Digitalni marketing

Digitalni marketing

Ovu obuku mogu pohađati svi zainteresovani za oblasti marketinga i svi oni koji imaju osnovnu pismenost na digitalnim kanalima (društvene mreže, vebsajtovi i marketing na istima). Obuka se razvija od početnog do naprednog nivoa, dok je fokus je na malim i srednjih...